روش پرداخت آنلاين

شما مي توانيد با استفاده از درگاه پرداخت اينترنتي که در صفحه اول حساب کاربري خود
قسمت واريزوجه وجود دارد مبلغ مورد نظر خود رابه صورت آنلاين پرداخت
نمائيد.وبادريافت رسيد ديجيتالي پس از پرداخت وجه آن را در قسمت واريز وجه به
همراه مبلغ پرداختي وساعت وتاريخ پرداخت واردنمائيد.

روشهاي پرداخت کارت به کارت اينترنتي بانک پاسارگاد

باداشتن کارت بانک پاسارگاد و رمز دوم کارت شما مي توانيد با کليک بر روي لينک
زيرانتقال وجه داده وبا دريافت کد پيگيري اقدام به درج آگهي نمائيد


روشهاي پرداخت کارت به کارت اينترنتي بانک ملي باداشتن کارت بانک ملي و رمز
دوم کارت شما مي توانيد با کليک بر روي لينک زيرانتقال وجه داده وبا دريافت کد
پيگيري اقدام به درج آگهي نمائيد


روشهاي پرداخت بانکي از طريق کليه شعب بانک ملت ايران با مراجعه به نزديکترين
شعبه بانک پاسارگاد، مبلغ را به شماره حساب 28480013881381 بانک پاسارگاد
دروجه مهدي يار خداپرست بپردازيد.

از طريق کليه شعب بانک ملي ايران با مراجعه به نزديکترين شعبه بانک ملي، مبلغ را
به شماره حساب 0340487560005 بانک ملي دروجه مهدي يار خداپرست
بپردازيد.

سپس به هنگام درج آگهي شماره سريال فيش نقدي که در رسيد پرداخت شما موجود است،
به همراه تاريخ پرداخت و مبلغ وارد کنيد. اين شماره معمولا به رنگ قرمز و با عنوان
/شماره/ يا /سريال/ چاپ شده است

محدوديتهاي پرداخت زمان استفاده از فيشهاي پرداختي حداکثر 2 هفته از تاريخ پرداخت
مي باشد. سيستم بصورت اتوماتيک آگهي هايي که پرداخت آنها 2 هفته قبل از ويژه
کردن آگهي؛ انجام شده باشد، در ليست ويژه قرار نخواهد داد. وب سايت ماهانه در حال
حاضر نمايندگي ندارد. کليه پرداختها به حسابهاي ذکر شده در بالا و يا بصورت اينترنتي
از طريق سايت ماهانه انجام مي شود.

پرداخت حضوري و يا بصورت پيک انجام نمي شود. سايت ماهانه در هيچ موردي جهت
پرداخت به صورتهاي ديگر، تماس تلفني با شما نمي‌گيرد و ايميل ارسال نمي‌کند

از طريق دستگاه خودپرداز (ATM) با در اختيار داشتن يکي از کارتهاي بانکي عضو
شبکه شتاب، سپهر(صادرات) - سيبا(ملي) - پارسيان (کارت نقدي – هديه - اقتصاد نوين
- کارآفرين - ملت - کشاورزي(مهرکارت) - تجارت ...، بدون مراجعه به بانک و حتي
در ساعات و روزهاي تعطيل قادر به پرداخت وجه آگهي خود خواهيد بود.

با مراجعه به نزديکترين دستگاه خودپرداز بانک مرتبط با کارت خود، بدون داخل شدن
در بانک، وجه خود را به صورت زير پرداخت و شماره ارجاع را که در رسيد چاپي
خود دريافت مي کنيد، به هنگام درج آگهي وارد کنيد.

پس از ورود کارت به دستگاه خودپرداز و زدن رمز عبور خود، از منوهاي موجود ابتدا
انتقال وجه و سپس به کارت ديگررا انتخاب کنيد. در صفحه‌اي که ظاهر مي شود، مبلغ
را به ريال وارد کنيد. بطور مثال 100000 يا 300000 و کليد ورود را بزيند.

سپس شماره کارت مورد نظر از شما خواسته مي‌شود که در اين مرحله يکي از
شمارهاي زير را وارد مي‌کنيد: (عدد 16 رقمي)

3229 – 0320 – 2910 – 5022 بانک پاسارگاد 
9892 – 5092 – 9914 – 6037 بانک ملي

وکليد ورود را مي‌زنيد. در مرحله آخر خودپرداز از شما مي‌پرسد آيا مطمئن به انتقال
وجه به حساب مهدي يار خداپرست مي‌باشيد، که با انتخاب کليد بلي انتقال وجه موافقت
مي‌کنيد خودپرداز با چاپ رسيد شما را از انتقال وجه مطمئن مي‌کند. اين رسيد شامل
شماره ارجاع، مبلغ انتقالي و شماره حساب و کارت دريافت کننده ميباشد.

. درخط دوم رسيد چاپي، شماره ارجاعدرج شده است، که شما به هنگام درج آگهي در
ماهانه اين شماره را وارد مي‌کنيد